Selecteer de taal

Wetenschappelijke literatuur over de werking, bevoegdheden en controle op de inlichtingendiensten en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Van Laethem, W., "Alles onder controle! Een (ver)nieuw(d)e Kamercommissie die toeziet op de politie- en de inlichtingendiensten", Vigiles, 2015
Stans, D., Le Comité permanent R dans sa relation avec le Parlement et certains acteurs du pouvoir exécutif: cohérence ou incohérence", Université de Liège, Département de science politique, 2014
Van Laethem, W., "Nieuwe Kamercommissie ziet toe op geheime diensten", De Juristenkrant, 2014, nr. 290, 8
Van Laethem, W. en Vanderborght, J., Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2012, xxx+265 p. [klikken en naar inhoudstafel]
Rapaille, G., Leroy, P. et Peeters, D., "Éthique et analyse : la relation avec le décideur", Éthique et renseignement. La difficile cohabitation du bien et de la nécessité, Editions ESKA, janvier 2011,17-36 [pdf]
Rapaille, G., Vanderborght, J., "L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sur le contrôle belge des services de renseignement et de sécurité", Cahiers de la Sécurité, INHESJ, juillet-septembre 2010,122-133 [pdf]
Van Laethem, W., "Het observeren, doorzoeken en betreden van plaatsen door inlichtingendiensten", Vigiles, 2010, afl. 3, 113-127
Van Laethem, W., Van Daele, D. en Vangeebergen, B. (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, xix+298 p.
D. Van Daele en B. Vangeebergen, "De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reus op lemen voeten", Nullem Crimen, 2010, 147-170
Belgian Standing Committee I (ed.), Fusion Centres throughout Europe - All Source Threat Assessments in the Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, 220 p.
Vandoren, A., Van Laethem, W. en Verheyden, L., "Belgium - The Coordination Unit for Threat Assessment" in Fusion Centres troughout Europe - All Source Threat Assessments in the Fight against Terrorism, Belgian Standing Committee I (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2010, 1-17
Stans, D., "Le contrôle des services de renseignements belges : émergence d'une légitimité", Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2010, 3, 373-387 [pdf]
De Hert, P., "De glans van de nieuwe bijzonderinlichtingenbevoegdheden", De Juristenkrant, 2010, nr. 206, 1-2
De Hert, P. en Decaigny, T., "De Wet bijzondere methoden inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM). Het perspectief van de rechten van verdediging", Ad Rem, 2009/1, 24-35 [pdf]
Van Laethem, W., "Remedies against an unrealiable reliability-check", in Stockholm International Symposium on National Security and the European Convention on Human Rights, The Commission on Security and Integrity Protection (ed.), s.l., 2008, 125-133 [pdf]
Van Laethem, W., "Een (on)duidelijke regeling voor de observatiebevoegdheid van de Veiligheid van de Staat", Rechtskundig Weekblad, 2008-2009, 1634-1638 (noot onder Cass. 27 juni 2007). [pdf]
Michel, Q., "Réflexions sur le rôle des services de renseignements dans le domaine de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive", 2008, 6 p. [pdf]
Van Laethem, W., "De Veiligheid van de Staat", in Zakboekje 2008-2009 - Politiefunctie, Goossens, F. (ed.), Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 149-192
Van Laethem, W., "The Belgian civil intelligence service: roles, powers, organisation and supervision", EJIS, volume 2, 2008 [pdf]
"De geheime deur op een kier. Inlichtingendiensten: een noodzakelijk kaad", Orde van de dag, 2008, afl. 42, 68 p.
Van Laethem, W., "'Ik onbetrouwbaar?' Rechtsmiddelen tegen het gebruik van intelligence in het bestuursrecht", Orde van de dag, 2008, afl. 42, 37-44
Van Laethem, W., "Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse", Vigiles, 2007, afl. 4, 109-127 [pdf]
Van Laethem, W., "De Veiligheid van de Staat", in Zakboekje 2007-2008 - Politiefunctie, Goossens, F. (ed.), Mechelen, Wolters Kluwer, 2007, 155-197
Van Laethem, W., "De verhouding tussen inlichtingendiensten en het gerecht gisteren vandaag en morgen", Vigiles, 2007, afl. 1, 1-6 [pdf]
Van Daele, D. en Vangeebergen, B., Inlichtingendiensten en strafprocedure in Nederland, Duitsland en Frankrijk, Antwerpen, Intersentia, 2006, 166 p. [pdf inhoudstafel]
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Codex Inlichtingendiensten. Werking, bevoegdheden en toezicht, Brugge, die keure, 2006 [pdf-inhoudstafel]
X, "Democratische controle op de inlichtingendiensten. Aan tafel met Jean-Claude Delepière, afscheidnemend voorzitter van het Vast Comité I", Politiejournaal & Politieofficier, 2006, 3, 7-12 [pdf]
Van Laethem, W., “Het recht op raadpleging van dossiers van inlichtingendiensten”, Publiekrechtelijke Kronieken, 2005, afl. 2, 391-405 [pdf]
Van Laethem, W., "Veiligheidsmachtigingen, veiligheidsadviezen, veiligheidsattesten en andere veiligheidsdocumenten. Een snelle kennismaking", Private Veiligheid – Sécurité privée, 2005, afl. 26, 16-21 [pdf]
Delepière, J.-Cl., "Le Comité Permanent de contrôle des service de renseignement", in De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Cools, M. e.a. (eds.), Brussel, Politeia, 2005, 225-240 [pdf]
Cools, M., Dassen K., Libert, R. en Ponsaers, P. (eds.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 2005, 383 p. [pdf-inhoudstafel]
Petermann, S. en Laes, W., De inlichtingendiensten in België en de nieuwe bedreigingen, Brussel, Politeia, 2005, 156 p. [pdf-inhoudstafel]
Van Laethem, W., "Kan, mag of moet een inlichtingendienst op uw medewerking rekenen?", Vigiles, 2004, afl. 4, 116-127 [pdf]
Van Outrive, L., "Les services de renseignement et de sécurité", Courrier hebdomadaire, Centre de recherche et d’information socio-politiques, 1999, n° 1660-1661, 88 p. [pdf]