Selecteer de taal

Quis custodiet ipsos custodes ? is een publicatiereeks die een bijdrage wil leveren tot het bevorderen van een geïnformeerde discussie over de werking, de bevoegdheden en de controle op de inlichtingendiensten en op het inlichtingenwerk. In deze reeks worden o.m. wetenschappelijke studies, de jaarlijkse activiteitenverslagen van het Vast Comité I en verslagboeken van colloquia opgenomen.
Voorstellen tot bijdragen voor de publicatiereeks kunnen worden toegezonden aan het Vast Comité I

Belgian Standing Committee I, Activity report 2016, xii+147 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2016, xx+230 p.
Belgian Standing Committee I, Activity report 2014-2015, xii+203 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2015, xvi+132 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2014, xvi+135 p.
Belgian Standing Committee I, Activity report 2012-2013, xii+195.p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2013, xiv+210p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2012, xiv+115p.
Van Laethem, W. en Vanderborght, J., Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2012, xxx+265 p.
Belgian Standing Committee I, Activity report 2010-2011xii+86 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2011, xvi+134 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2010, xvi+119 p.
Belgian Standing Committee I, Activity Report 2008 - Activity Report 2009. Investigations and Recommandations, 2010, 181 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2009,2010, 127 p.
Van Laethem, W., Van Daele, D. en Vangeebergen, B. (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, xix+298 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2008, 2009, 131 p.
Belgian Standing Committee I (ed.), Fusion Centres Throughout Europe. All-source Threat Assessements in the Fight Against Terrorism, Brussels, Intersentia, 2010, 220 p.
Belgian Standing Committee I, Activity Report 2006 - Activity Report 2007. Investigations and Recommandations, 2008, 134 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2007, 2008, 100 p.
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Activiteitenverslag 2006, 2007, 147 p.
Van Daele, D. en Vangeebergen, B., Inlichtingendiensten en strafprocedure in Nederland, Duitsland en Frankrijk, 2006, 166 p