Selecteer de taal

Advies 004/VCI van 13 juli 2023 - De gemeenschappelijke gegevensbank "Terrorisme, extremiste en radicaliseringsproces" (TER)
Advies 003/VCI/2023 van 10 juli 2023 - erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwelijke organisatie
Advies 003/VCI/2022 van 29 juni 2022 - gegevensbescherming m.b.t. de Dienst Vreemdelingenzaken en doorgifte van persoonsgegevens aan VSSE en ADI
Advies 002/VCI/2022 van 29 juni 2022 - toegang databank E-PV
Advies 001/VCI/2022 van 20 april 2022 - maritieme beveiliging
Advies 001/2021 van 8 oktober 2021 - voorontwerp van wet tot wijziging van de W.OCAD
Advies 003/ VCI-VCP-BTA van 17 September 2020 - DIOB-OCAD
Advies 001/VCI-BTA van 30 oktober 2020 - Directie integriteitsbeoordeling voor openbare besturen - VSSE en ADIV
Advice 001/VCI-BTA van 26 augustus 2020 - Uitwisseling geclassificeerde informatie met Italië
Advice 001/VCI-BTA van 26 augustus 2020 Uitwisseling geclassificeerde informatie met Frankrijk
Advies 009/VCI-BTA van 23 augustus 2019 - Uitwisseling geclassificeerde informatie met Spanje
Advies 008/VCI-BTA van 23 augustus 2019 - Uitwisseling geclassificeerde informatie met Hongarije
Advies 007/VCI-BTA van 23 augustus 2019 - Uitwisseling geclassificeerde informatie met Finland
Advies 006/VCI-BTA van 23 augustus 2019 - Uitwisseling geclassificeerde informatie met Cyprus
Advies 002-VCI-COC/10-2019
Advies 001/VCI-COC/2019 of 1 Augustus 2019 - betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de Gemeenschappelijke Gegevensbank Terrorist Fighters (2019)
Advies 005/VCI-VCP-BTA van 3 juli 2019 - DIOB- VSSE/ADIV
Advies 004/VCI-VCP-BTA van 27 juni 2019 - DIOB- OCAD
Advies 003/VCI-BTA van 27 juni 2019 - Wijziging aan de Classificatiewet van 11 december 1998
Advies 002/VCI-BTA/2019 van 9 april 2019 - Wijziging KB 12 oktober 2010 en KB 3 juli 2016 (2019)
Advies 001/VCI-BTA/2019 van 5 februari 2019 - Wijziging regeling passagiersinformatieeenheid (2019)
Advies  008/VCI-BTA/2018 van 16 november 2018 - Nieuwe inlichtingenmethoden en beschermings- en ondersteuningsmaatregelen (2018)
Advies 007/VCI-VCP-BTA/2018 van 24 oktober 2018 - Leesrecht SIDIS SUITE OCAD (2018)
Advies 006/VCI-BTA/2018 van 24 oktober 2018 - Leesrecht SIDIS SUITE (2018)
Advies 005/VCI-VCP-BTA/2018 van 1 oktober 2018 - PASSBAN-databank - OCAD gegevens (2018)
Advies 004/VCI-BTA/2018 van 1 oktober 2018 - PASSBAN-databank (2018)
Advies 003/VCI-VCP-BTA/2018 van 26 september 2018 - Screening kandidaat-penitentiaire beambten - OCAD-gegevens (2018)
Advies 002/VCI-BTA/2018 van 26 september 2018 - Screening kandidaat-penitentiaire beambten (2018)
Advies 001/VCI-BTA/2018 van 26 september 2018 - Passagiersinformatieeenheid (2018)