Selecteer de taal

Vast Comité I

Vast Comité I

Laatste nieuws

 • Activiteitenverslag 2022 van het Vast Comité I [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de manier waarop de Veiligheid van de Staat de imam Mohamed TOJGANI opgevolgd heeft [pdf]
  Op verzoek van de Kamervoorzitster opende het Vast Comité I in februari 2022 een toezichtonderzoek naar de wijze waarop de Veiligheid van de Staat (VSSE) de opvolging van de imam Mohamed TOJGANI heeft uitgevoerd. (See more)
 • Toezichtonderzoek naar de opvolging door de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten van wegens terrorisme veroordeelde en/of geradicaliseerde gedetineerden, tijdens en na hun opsluiting [pdf]
 • Begin juni 2022 werd het Vast Comité I belast met een onderzoek naar de opvolging van de in 2017 geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de werking, regelgeving en procedures van de Veiligheid van de Staat en de militaire inlichtingendienst in de Parlementaire Onderzoekscommissie terroristische aanslagen. De balans blijkt overwegend positief te zijn. Op 19 oktober 2022 werd het rapport van het Vast Comité I besproken in de Kamer van volksvertegenwoordigers. (See more)
 • Activiteitenverslag 2021 van het Vast Comité I [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de opvolging door de inlichtingendiensten van de Moslimbroederschap en van de eventuele bedreiging die zij in België vormen [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de wijze waarop de VSSE de regeringscommissaris Ihsane Haouach opvolgde [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar het opsporen en het opvolgen – door de twee inlichtingendiensten- van de radicalisering van een militair werkzaam bij Defensie, en anderzijds naar hun samenwerking met hun partnerdiensten, waaronder Defensie, onder meer wat betreft hun informatie-uitwisseling [pdf]
 • Het Vast Comité I stelt het meldingsformulier voor gegevenslekken ter beschikking [pdf]
 • Nieuwe website voor het Beroepsorgaan : Klik hier

 

AANDACHT

Ingevolge een aantal recente wetswijzigingen zijn bepaalde aspecten die worden behandeld in deze website niet meer up-to-date. Het Comité stelt alles in het werk om de betrokken informatie zo snel mogelijk te actualiseren.