Selecteer de taal

Klacht indienen
Geef in uw klacht/aangifte/verzoek/integriteitsschending zo volledig mogelijk aan wat er aan de hand is. Geef ook aan om welke inlichtingendienst het gaat. Alle informatie die u doorgeeft is welkom. Hoe meer we weten, hoe groter de kans dat we iets met uw informatie kunnen doen. Beschikt u over bijkomende documentatie? Hebt u bewijsmateriaal? Geef dit dan mee door.

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de relevante gegevensbeschermingsbepalingen. Meer informatie kan u vinden via deze link.
Selecteer bestanden...