Selecteer de taal

Het Vast Comité I doet jaarlijks verslag aan de Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I, aan de Senaat alsook aan de bevoegde ministers. Dit activiteitenverslag bevat algemene conclusies over het afgelopen kalenderjaar en voorstellen voor een betere werking van de betrokken diensten. In dit verslag besteedt het Vast Comité I in het bijzonder aandacht aan de specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden, aan de a posteriori controle die het uitoefent, aan de wijze waarop het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse functioneert en, tenslotte, aan het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, - attesten en -adviezen. Het wordt uiterlijk op 1 juni overgezonden. Na bespreking in het parlement maakt het Vast Comité I het activiteitenverslag openbaar.

 

Activiteitenverslag 2023
Activiteitenverslag 2022
Activiteitenverslag 2021
Activiteitenverslag 2020
Activiteitenverslag 2019
Activiteitenverslag 2018
Activiteitenverslag 2017
Activiteitenverslag 2016
Activiteitenverslag 2015
Activiteitenverslag 2014
Activiteitenverslag 2013
Activiteitenverslag 2012
Activiteitenverslag 2011
Activiteitenverslag 2010
Activiteitenverslag 2009
Activiteitenverslag 2008
Activiteitenverslag 2007
Activiteitenverslag 2006
Activiteitenverslag 2005
Activiteitenverslag 2004
Activiteitenverslag 2003
Activiteitenverslag 2002
Activiteitenverslag 2001
Activiteitenverslag 2000
Activiteitenverslag 1999 Aanvullend
Activiteitenverslag 1999
Activiteitenverslag 1998
Activiteitenverslag 1997
Activiteitenverslag 1996
Activiteitenverslag 1995
Activiteitenverslag 1994

Daarenboven moet het Vast Comité I de Begeleidingscommissie jaarlijks rapporteren over de toepassing van de bijzondere inlichtingenmethoden door de inlichtingendiensten.

Activiteitenverslag 2020 – De controle op de bijzondere en bepaalde gewone inlichtingenmethoden [pdf]

Het Vast Comité I publiceerde tot voor kort tweejaarlijks de meest relevante hoofdstukken van zijn activiteitenverslagen (te weten de toezichtonderzoeken, de controle op de bijzondere inlichtingenmethoden en de aanbevelingen). Vanaf 2016 opteerde het Comité voor een jaarlijkse publicatie en vanaf 2018 werd beslist om het volledige verslag te vertalen en dit omwille van de diversifiëring van zijn opdrachten. Met deze vertaling naar het Engels wil het Comité tegemoet komen aan de verwachtingen van de hedendaagse realiteit in een geglobaliseerde wereld.

Activity report 2020
Activity report 2019
Activity report 2018
Activity report 2017
Activity report 2016
Activity report 2014-2015
Activity report 2012-2013
Activity report 2010-2011
Activity report 2008-2009
Activity report 2006-2007