banner-NL

NIEUW OP DE WEBSITE

Toezichtonderzoek naar de wijze waarop de VSSE de regeringscommissaris Ihsane Haouach opvolgde [pdf]

 

Activiteitenverslag 2020 [pdf]

 

Toezichtonderzoek naar het opsporen en het opvolgen – door de twee inlichtingendiensten- van de radicalisering van een militair werkzaam bij Defensie, en anderzijds naar hun samenwerking met hun partnerdiensten, waaronder Defensie, onder meer wat betreft hun informatie-uitwisseling [pdf]

Het Vast Comité I stelt het meldingsformulier voor gegevenslekken ter beschikking [pdf]

Nieuwe website voor het Beroepsorgaan : Klik hier

 

AANDACHT

Ingevolge een aantal recente wetswijzigingen zijn bepaalde aspecten die worden behandeld in deze website niet meer up-to-date. Het Comité stelt alles in het werk om de betrokken informatie zo snel mogelijk te actualiseren.

 


Waarvoor staat het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Wat zijn inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Wat is het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse?

Wil u een klacht neerleggen tegen de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst inlichting en Veiligheid of het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse?

Wat is het verschil tussen het Vast Comité I en de Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I?

Kan worden nagegaan of een inlichtingendienst of het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse gegevens over u heeft ingewonnen?

Waar kan u terecht indien uw veiligheidsmachtiging of –attest werd geweigerd? Wat indien uw veiligheidsadvies negatief is?

Welke zijn de gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden die de inlichtingendiensten mogen aanwenden?

Wat is het verschil tussen het Vast Comité I en de bestuurlijke Commissie die belast is met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website