Wetenschappelijke literatuur over de werking, bevoegdheden en controle op de inlichtingendiensten en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

 • Van Laethem, W., "Alles onder controle! Een (ver)nieuw(d)e Kamercommissie die toeziet op de politie- en de inlichtingendiensten", Vigiles, 2015
 • Stans, D., Le Comité permanent R dans sa relation avec le Parlement et certains acteurs du pouvoir exécutif: cohérence ou incohérence", Université de Liège, Département de science politique, 2014
 • Van Laethem, W., "Nieuwe Kamercommissie ziet toe op geheime diensten", De Juristenkrant, 2014, nr. 290, 8
 • Van Laethem, W. en Vanderborght, J., Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2012, xxx+265 p. [klikken en naar inhoudstafel]
 • Rapaille, G., Leroy, P. et Peeters, D., "Éthique et analyse : la relation avec le décideur", Éthique et renseignement. La difficile cohabitation du bien et de la nécessité, Editions ESKA, janvier 2011,17-36 [pdf]
 • Rapaille, G., Vanderborght, J., "L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sur le contrôle belge des services de renseignement et de sécurité", Cahiers de la Sécurité, INHESJ, juillet-septembre 2010,122-133 [pdf]
 • Van Laethem, W., "Het observeren, doorzoeken en betreden van plaatsen door inlichtingendiensten", Vigiles, 2010, afl. 3, 113-127
 • Van Laethem, W., Van Daele, D. en Vangeebergen, B. (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, xix+298 p.
 • D. Van Daele en B. Vangeebergen, "De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reus op lemen voeten", Nullem Crimen, 2010, 147-170
 • Belgian Standing Committee I (ed.), Fusion Centres throughout Europe - All Source Threat Assessments in the Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, 220 p.
 • Vandoren, A., Van Laethem, W. en Verheyden, L., "Belgium - The Coordination Unit for Threat Assessment" in Fusion Centres troughout Europe - All Source Threat Assessments in the Fight against Terrorism, Belgian Standing Committee I (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2010, 1-17
 • Stans, D., "Le contrôle des services de renseignements belges : émergence d'une légitimité", Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2010, 3, 373-387 [pdf]
 • De Hert, P., "De glans van de nieuwe bijzonderinlichtingenbevoegdheden", De Juristenkrant, 2010, nr. 206, 1-2
 • De Hert, P. en Decaigny, T., "De Wet bijzondere methoden inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM). Het perspectief van de rechten van verdediging", Ad Rem, 2009/1, 24-35 [pdf]
 • Van Laethem, W., "Remedies against an unrealiable reliability-check", in Stockholm International Symposium on National Security and the European Convention on Human Rights, The Commission on Security and Integrity Protection (ed.), s.l., 2008, 125-133 [pdf]
 • Van Laethem, W., "Een (on)duidelijke regeling voor de observatiebevoegdheid van de Veiligheid van de Staat", Rechtskundig Weekblad, 2008-2009, 1634-1638 (noot onder Cass. 27 juni 2007). [pdf]
 • Michel, Q., "Réflexions sur le rôle des services de renseignements dans le domaine de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive", 2008, 6 p. [pdf]
 • Van Laethem, W., "De Veiligheid van de Staat", in Zakboekje 2008-2009 - Politiefunctie, Goossens, F. (ed.), Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 149-192
 • Van Laethem, W., "The Belgian civil intelligence service: roles, powers, organisation and supervision", EJIS, volume 2, 2008 [pdf]
 • "De geheime deur op een kier. Inlichtingendiensten: een noodzakelijk kaad", Orde van de dag, 2008, afl. 42, 68 p.
 • Van Laethem, W., "'Ik onbetrouwbaar?' Rechtsmiddelen tegen het gebruik van intelligence in het bestuursrecht", Orde van de dag, 2008, afl. 42, 37-44
 • Van Laethem, W., "Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse", Vigiles, 2007, afl. 4, 109-127 [pdf]
 • Van Laethem, W., "De Veiligheid van de Staat", in Zakboekje 2007-2008 - Politiefunctie, Goossens, F. (ed.), Mechelen, Wolters Kluwer, 2007, 155-197
 • Van Laethem, W., "De verhouding tussen inlichtingendiensten en het gerecht gisteren vandaag en morgen", Vigiles, 2007, afl. 1, 1-6 [pdf]
 • Van Daele, D. en Vangeebergen, B., Inlichtingendiensten en strafprocedure in Nederland, Duitsland en Frankrijk, Antwerpen, Intersentia, 2006, 166 p. [pdf inhoudstafel]
 • Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Codex Inlichtingendiensten. Werking, bevoegdheden en toezicht, Brugge, die keure, 2006 [pdf-inhoudstafel]
 • X, "Democratische controle op de inlichtingendiensten. Aan tafel met Jean-Claude Delepière, afscheidnemend voorzitter van het Vast Comité I", Politiejournaal & Politieofficier, 2006, 3, 7-12 [pdf]
 • Van Laethem, W., “Het recht op raadpleging van dossiers van inlichtingendiensten”, Publiekrechtelijke Kronieken, 2005, afl. 2, 391-405 [pdf]
 • Van Laethem, W., "Veiligheidsmachtigingen, veiligheidsadviezen, veiligheidsattesten en andere veiligheidsdocumenten. Een snelle kennismaking", Private Veiligheid – Sécurité privée, 2005, afl. 26, 16-21 [pdf]
 • Delepière, J.-Cl., "Le Comité Permanent de contrôle des service de renseignement", in De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Cools, M. e.a. (eds.), Brussel, Politeia, 2005, 225-240 [pdf]
 • Cools, M., Dassen K., Libert, R. en Ponsaers, P. (eds.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 2005, 383 p. [pdf-inhoudstafel]
 • Petermann, S. en Laes, W., De inlichtingendiensten in België en de nieuwe bedreigingen, Brussel, Politeia, 2005, 156 p. [pdf-inhoudstafel]
 • Van Laethem, W., "Kan, mag of moet een inlichtingendienst op uw medewerking rekenen?", Vigiles, 2004, afl. 4, 116-127 [pdf]
 • Van Outrive, L., "Les services de renseignement et de sécurité", Courrier hebdomadaire, Centre de recherche et d’information socio-politiques, 1999, n° 1660-1661, 88 p. [pdf]

>>

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website