Het Vast Comité I is een collegiaal orgaan en is samengesteld uit drie raadsheren, onder wie een voorzitter. Het Vast Comité I wordt bijgestaan door een griffier en zijn administratieve staf en door de Dienst Enquêtes.

 

Voorzitter en de twee raadsheren

De voorzitter en de leden van het Vast Comité I worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en dit voor een – vernieuwbare - termijn van zes jaar. Voor elk van hen worden ook twee plaatsvervangers benoemd. De voorzitter moet een magistraat zijn. Hij leidt de vergaderingen van het Comité en zorgt voor het dagelijks bestuur van de werkzaamheden.
De huidige voorzitter van het Vast Comité I is Serge Lipszyc, magistraat en voormalige raadgever van premier Charles Michel. De twee andere raadsheren zijn Pieter-Alexander De Brock, voormalig ambtenaar en Thibaut Vandamme, magistraat.

 

Plaatsvervangende leden

Vanessa Samain en Didier Marechal werden benoemd tot respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter. Herman Daens werd benoemd tot Nederlandstalige plaatsvervanger. Thierry Werts werd benoemd als eerste plaatsvervanger tot Franstalige raadsheer en Michel Croquet als tweede plaatsvervanger.

 

Griffier en de administratieve staf

Het Vast Comité I wordt bijgestaan door een griffier die instaat voor het secretariaat van de vergaderingen van het Comité en voor de bescherming van het geheim van de documentatie en van het archief. Hij is de rekenplichtige van het Vast Comité I en tevens belast met de leiding over het administratief personeel.
Frédéric Givron is de griffier. Hij neemt ook de griffie van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen waar.
De administratieve staf bestaat uit 18 leden en staat in voor de ondersteuning van het Vast Comité I.

 

Dienst Enquêtes

Voor de uitvoering van zijn toezichtonderzoeken en in de hoedanigheid van jurisdictioneel orgaan dat controle uitoefent op de specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden kan het Vast Comité I een beroep doen op zijn Dienst Enquêtes. Op het terrein is deze dienst vaak het meest zichtbare onderdeel van het Vast Comité I.

Daarnaast heeft de Dienst Enquêtes ook een gerechtelijke opdracht; zij voert op eigen initiatief of in opdracht van de gerechtelijke overheden onderzoeken naar de leden van de te controleren diensten die verdacht worden van een misdaad of wanbedrijf.

De Dienst Enquêtes bestaat momenteel uit 5 commissarissen-auditors. De directeur, Fabian Poncelet, en de leden van de Dienst Enquêtes bezitten de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.

>>

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website