banner-NL

Vacatures

 

Aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een wervingsreserve van een Franstalige statutaire secretaris/secretaresse (m/v/x) (niv. B) [pdf]

Aanwerving bij wijze van detachering en samenstelling van een wervingsreserve van Franstalige en Nederlandstalige Commissarissen-auditors met een bijzondere kennis van ICT/Data (m/v/x) voor de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I [pdf]

 

Voor elke vacature wordt een oproep gedaan in het Belgische Staatsblad alsook op onze website.
Er wordt dus geen rekening gehouden met spontane kandidaturen.
Aanvragen om stages worden niet in overweging genomen wegens de verplichte veiligheidsmachtiging en het geldende ‘need to know’ beginsel.

De kandidaturen voor de inlichtingendiensten (Veiligheid van de Staat en ADIV) en voor het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) dienen rechtstreeks tot deze diensten gericht te worden.

Het Vast Comité I wenst u veel succes met uw zoektocht.

 

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website