Selecteer de taal

Vanaf 1 september 2010 hebben de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid om gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden te hanteren. Deze methoden kunnen alleen onder strikte voorwaarden worden aangewend en worden nauwlettend gecontroleerd.[pdf]

De gewone methoden zijn, onder andere:

 • het gebruik van open bronnen (bijv persartikels en rapporten);
 • het gebruik van menselijke bronnen (informanten);
 • publieke plaatsen en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek observeren en doorzoeken zonder technische hulpmiddelen.
 • de identificatie van de gebruiker van telecommunicatie of van het gebruikt communicatiemiddel (in de mate waarin dit gebeurt via een vordering aan of een rechtstreekse toegang tot de klantenbestanden van een operator);
 • de vordering van de medewerking van een bank of financiële instelling om over te gaan tot het identificeren van de eindgebruiker van een voorafbetaalde kaart, op basis van de referentie van een elektronische banktransactie die verband houdt met de voorafbetaalde kaart en die voorafgaand meegedeeld is door een operator of verstrekker.

De specifieke methoden zijn:

 • het observeren in publieke plaatsen en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek met een technisch middel en het al dan niet met een technisch middel observeren van private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek;
 • het al dan niet met een technisch middel doorzoeken van publieke plaatsen en van private plaatsen die publiek toegankelijk zijn en van de gesloten voorwerpen die zich op deze plaatsen bevinden;
 • het kennisnemen van de identificatie- en lokalisatiegegevens van de afzender of van de geadresseerde van post of van de titularis van een postbus;
 • de maatregelen tot identificatie van de abonnee of de gewoonlijke gebruiker van een dienst van elektronische communicatie of van het gebruikte elektronische communicatiemiddel;
 • de maatregelen tot opsporing van de oproepgegevens van elektronische communicatiemiddelen en de lokalisatie van de afkomst of de bestemming van elektronische communicatie;
 • het bekomen van de gegevens betreffende de betalingswijze, de identificatie van het betalingsmiddel en het tijdstip van betaling voor het abonnement of voor het gebruik van de elektronische communicatiedienst via de vordering van een operator van een elektronisch communicatienetwerk of van een verstrekker van een elektronische communicatiedienst of door een rechtstreekse toegang tot de desbetreffende bestanden;
 • de vordering van vervoers- en reisgegevens van iedere private verstrekker van een vervoers- of reisdienst.

De uitzonderlijke methoden zijn:

 • de observatie, al dan niet met behulp van technische middelen, onder andere in private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek of in een lokaal gebruikt voor beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, een arts of een journalist;
 • de doorzoeking, al dan niet met behulp van technische middelen, van onder andere private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek of van een lokaal gebruikt voor beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, een arts of een journalist, en van gesloten voorwerpen die zich op deze plaatsen bevinden;
 • de oprichting of het gebruik van een rechtspersoon ter ondersteuning van operationele activiteiten en het gebruik van agenten van de dienst, onder de dekmantel van een fictieve identiteit of hoedanigheid;
 • het openmaken en het kennisnemen van de al dan niet aan een postoperator toevertrouwde post;
 • het verzamelen van gegevens betreffende bankrekeningen en bankverrichtingen;
 • het binnendringen in een informaticasysteem, al dan niet met behulp van technische middelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheden;
 • het afluisteren, het kennisnemen en het opnemen van communicaties.

Bijzondere methoden voor de Veiligheid van de Staat

De Veiligheid van de Staat mag voortaan met BIM methoden buitenlandse gegevens verzamelen, en dit vanuit het Belgisch grondgebied. De inlichtingendienst mag ook uitzonderlijke methoden aanwenden (afluisteren, binnendringen in een informaticasysteem, bankgegevens vorderen) in het kader van het opvolgen van extremistische personen en groeperingen en in het kader van de strijd tegen inmengingsactiviteiten van buitenlandse mogendheden.

Bijzondere methoden voor de ADIV

De ADIV is tevens, onder strikte voorwaarden en controle, bevoegd om communicatie uitgezonden en ontvangen in het buitenland te intercepteren.

De ADIV mag voortaan in het buitenland bijzondere inlichtingenmethoden aanwenden om de Belgische troepen en onderdanen ter plaatse te beschermen. Tevens mag de inlichtingendienst een buitenlands informaticasysteem binnendringen.