Selecteer de taal

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd sinds 2014 een “vaste Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I” in het leven geroepen (Van Laethem, W., "Nieuwe Kamercommissie ziet toe op geheime diensten", De Juristenkrant, 2014, nr. 290, 8). Die begeleidingscommissie is samengesteld uit dertien Volksvertegenwoordigers. Een van de taken van deze commissie bestaat onder meer uit de controle op de werking van het Vast Comité I, een comité dat zelf geen onderdeel is van de Kamer.
Daarvoor kwam deze taak toe aan een speciale commissie in de Senaat. Ingevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid van de Senaat overgeheveld naar de Kamer.
Deze begeleidingscommissie kan het Vast Comité I met een onderzoeksopdracht naar de inlichtingendiensten belasten.
De commissie kan ook het Vast Comité I verzoeken advies uit te brengen over een ontwerp van wet, van koninklijk besluit, van circulaire of over enig ander document m.b.t. het inlichtingenwerk.
Ze neemt eveneens kennis van de onderzoeksverslagen die het Vast Comité I heeft opgesteld en kan zich elk onderzoeksdossier laten overzenden met het oog op de voorbereiding van wetgevend werk.
Ten slotte bespreekt deze commissie het jaarlijkse activiteitenverslag van het Vast Comité I en onderzoekt zijn ontwerp van begroting.

Samenstelling van de begeleidingscommissie

De huidige commissie is samengesteld uit de volgende Volksvertegenwoordigers: Peter Buysrogge (N-VA), Joy Donné (N-VA), Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), André Flahaut (PS), Ahmed Laaouej (PS), Ortwin Depoortere (VB), Marijke Dillen (VB), Denis Ducarme (MR), Servais Verherstraeten (CD&V), Nabil Boukili (PVDA-PTB), Patrick Dewael (Open Vld), Bert Moyaers (sp.a) en Georges Dallemagne (Les Engagés) (als niet-stemgerechtigd lid). De voorzitster van deze commissie is Eliane Tillieux (PS), voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bespreking van de activiteitenverslagen en toezichtonderzoeken van het Vast Comité I door de parlementaire begeleidingscommissies I en P

 • Activiteitenverslag 2018 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 55-0888/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2017 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 54-3375/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2016 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 54-2734/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2015 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 54-2185/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2014 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 5-1340/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2013 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 5-0720/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 5-2426/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2010 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 5-1080/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 4-545/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 4-1405/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2007 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 4-874/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2006 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 4-521/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 4-521/1) [pdf]
 • Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangaande het toezichtsonderzoek van het Vast Comité I betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Wetgevingsstuk nr. 3-1542/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 3-1150/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 3-725/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2002 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 3-264/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 2-1171/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 2000 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 2-867/1) [pdf]
 • Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 2-531/1) [pdf]
 • Activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wetgevingsstuk nr. 2-332/1) [pdf]
 • Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Wetgevingsstuk nr. 1-258/1) [pdf]