Selecteer de taal

In België zijn er slechts twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Veiligheid van de Staat is de burgerlijke inlichtingendienst. De dienst hangt voornamelijk af van de minister van Justitie. Soms handelt hij evenwel onder het gezag van de minister van Binnenlandse zaken. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht is de militaire inlichtingendienst. Hij valt onder de bevoegdheid van de minister van Landsverdediging.

Beide inlichtingendiensten worden ook aangestuurd door de Natinale Veiligheidsraad. Dit is een politiek orgaan dat het inlichtingenbeleid bepaalt. Het geeft advies over politieke en legislatieve initiatieven op het vlak van inlichtingen en veiligheid.

De Veiligheid van de Staat

De Veiligheid van de Staat heeft verschillende opdrachten. De meest gekende is ongetwijfeld het inwinnen en analyseren van informatie waaruit een bedreiging voor het voortbestaan van onze democratische rechts- en welvaartsstaat blijkt en hierover de regering informeren. Maar de dienst staat daarnaast ook in voor het voeren van veiligheidsscreenings naar personen die geheime documenten moeten inzien, bepaalde plaatsen willen betreden of gevoelige functies willen bekleden. De Veiligheid van de Staat kan ook medewerking of technische bijstand verlenen in het kader van een gerechtelijk onderzoek (bijvoorbeeld in terrorismedossiers). Bij Wet van 29 januari 2016 tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst kregen bovendien beide inlichtingendiensten uitdrukkelijk de opdracht het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied.

Contactgegevens
Veiligheid van de Staat (VSSE)
Koning Albert II laan 6
1000 Brussel
T : 02 / 205.62.11
F : 02 / 201.57.72
E : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

De militaire inlichtingendienst, vormt een onderdeel van het leger. Zijn eerste taak bestaat uit het inwinnen en analyseren van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied, de militaire defensieplannen, de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten, of de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland bedreigt of zou kunnen bedreigen. Overeenkomstig de Wet van 29 januari 2016 (supra) wordt de opdracht van ADIV verruimd tot de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied. Daarnaast moet deze dienst zorgen voor de militaire veiligheid van personeel dat afhangt van Defensie, van militaire installaties en geheimen en van het wetenschappelijk en economisch potentieel. De dienst moet daarenboven eventuele cyberaanvallen neutraliseren en de daders identificeren. Net zoals de Veiligheid van de Staat voert de militaire inlichtingendienst ook veiligheidsonderzoeken naar personen die moeten werken met geheime informatie en kan zij haar medewerking of technische bijstand verlenen aan het gerecht. Overeenkomstig de Wet van 29 januari 2016 (supra) wordt de opdracht van ADIV verruimd tot de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied.

Contactgegevens
DEFENSIE - ACOS IS
Kwartier Koningin Elizabeth
Everestraat 1 - Blok 12
1140 Evere
E : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website

  • Koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Natinale Veiligheidsraad [pdf]
  • Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst [pdf]