Samenstelling

Het beroepsorgaan is samengesteld uit de voorzitters van het Vast Comité I, van het Vast Comité P en van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of hun plaatsvervangers.
De voorzitter van het beroepsorgaan is Guy Rapaille, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik en tevens voorzitter van het Vast Comité I. De twee andere leden zijn Yves Keppens, Voorzitter van het Vast Comité P en Willem De Beuckelaere, Voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De griffiefunctie wordt waargenomen door Wouter De Ridder, griffier van het Vast Comité I.

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website