Hoe verloopt de beroepsprocedure?

De verzoeker, en desgevallend diens advocaat, worden uitgenodigd om het onderzoeks- of verificatiedossier in te kijken. In beginsel krijgt de verzoeker heel het dossier ter inzage. Op vraag van de politie- of inlichtingendiensten, kan het beroepsorgaan evenwel beslissen bepaalde elementen uit het dossier te verwijderen.Indien de verzoeker het wenst, zal hij worden gehoord.
Het beroepsorgaan kan bijkomende gegevens opvragen en de leden van de diensten die het onderzoek hebben gevoerd of aan de verificatie hebben meegewerkt, horen.

Het beroepsorgaan is aan strikte termijnen onderworpen. Het moet zijn beslissing nemen binnen een termijn van:

  • 60 dagen indien het beroep betrekking heeft op een veiligheidsmachtiging;

  • 15 dagen indien het beroep betrekking heeft op een veiligheidsattest;

  • 30 dagen indien het beroep betrekking heeft op een veiligheidsadvies;

  • 15 dagen indien het beroep betrekking heeft op een beslissing van een overheid om in welbepaalde gevallen veiligheidsattesten of veiligheidsadviezen aan te vragen

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website