banner-english

Scientific literature on the operation and competences of the Appeal Body for security clearances, certificates or advice.

  • Pieters, P., “Over de impact van veiligheidsonderzoeken en veiligheidsverificaties, noot onder Arbitragehof” [On the impact of security investigations and security verifications], note under Court of Arbitration, 25 January 2006, Vigiles, 2006, Vol. 2, 57-61.  [pdf]
  • Van Laethem, W., “Veiligheidsmachtigingen, veiligheidsadviezen, veiligheidsattesten en andere veiligheidsdocumenten. Een snelle kennismaking”, [Security clearances, certificates and advice and other security documents. A quick introduction], Private Veiligheid – Sécurité privée, 2005, Vol. 26, 16-21. [pdf]
  • Cappelle, J., “Wettelijke regeling voor classificatie en veiligheidsmachtigingen” [Statutory regulation for classification and security clearances], Private Veiligheid – Sécurité privée, 2000, Vol. 3, 48-49. [pdf]
  • De Hert, P., “De wetten van 11 december 1998 betreffende veiligheidsmachtigingen. Screening van burgers en ambtenaren voortaan democratisch omkaderd?” [The Acts of 11 December 1998 on security clearances. Towards a democratic framework for the screening of citizens and civil servants?], Vigiles, 1999, 1-9. [pdf]
  • Van Erps, J., “Voorstelling van het wetontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen” [introduction to the Bill on classification and security clearances], colloquium “Staatsgeheim en transparantie” [State secrets and transparency] 20.01.1999. [pdf]
  • De Bersaques, G., “De classificatie en de veiligheidsmachtigingen” [Classification and security clearances], T.V.W., 1999, 7, I/258-I/260.

| info@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/4 | 1000 BrusselsAbout this website

| beroepsorgaan@comiteri.be | T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/5 | 1000 BrusselsAbout this website